Katma Değer Hizmetler

PALET LOJİSTİK olarak yetkin personelimiz ve teknolojik ekipmanlarımız ile depolama faaliyetlerinin gereği olan tüm katma değerli hizmetleri müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda sunmaktayız.


Etiketleme 
PALET LOJİSTİK müşterilerinin talepleri doğrultusunda müşterilerin belirlemiş olduğu etiketlerin temin edilmesi ve etiketleme operasyonun yapılması süreçlerini gerçekleştirmektedir. 


Paketleme / Shrinkleme
PALET LOJİSTİK müşterilerinin talepleri doğrultusunda ürünlerin paketlerinin değiştirilmesi , talep edilen stadartlada temin edilen paketlere yerleştirilmesi ve bu paketlerin streçlenmesi süreçlerini yönetmektedir. Ayrıca müşteri talebi doğrultusunda paketlenmiş ürünler herhangi bir paketleme operasyonu yapılmaksızın belirlenmiş olan streç standartı ile streçlenebilmektedir.

Çemberleme
PALET LOJİSTİK müşterilerinin talepleri doğrultusunda paletsiz dökme olarak gelen dramların ISG kuralları gereği çeberleme işlemini gerçekleştirmektedir.

Sipariş Hazırlama 
PALET LOJİSTİK
 müşterilerinin talepleri doğrultusunda Sipariş Yönetimi, talep ya da siparişlerin karşılanması, fiyatlandırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolü, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satın alma gereksinimlerinin ilgili yerlere bildirilmesi, sipariş takibi yapılması, teslimatın ve tahsilatın izlenmesi süreçlerini yönetmektedir.

Numune Alımı
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin talepleri doğrultusunda ilgili üründen MDSD bilgilerinin kontrolü sonrasında KKE kullanarak ilgili sarf malzeme yardımıyla numune alımı ve ilgili numunelerin müşterilerine veya müşterilerinin müşterisine gönderilmesi süreçlerini yönetmektedir. Numune alımı ile ilgili tüm prosedürler oluşturulmuş olup ilgili presödür dışında hareket edilmemektedir. İlgili presödür TMGD inceleme ve yardımıyla oluşturulmuştur.

Envanter Yönetimi
Tedarik zincirinin kritik bir öğesi olan envanter yönetimi, envanterin üreticilerden depolara ve bu tesislerden satış noktasına kadar takip edilmesidir. Envanter yönetiminin amacı, doğru ürünün doğru zamanda, doğru yerde olmasının sağlanmasıdır. Bu, envanter görünürlüğünü, bir başka deyişle stokların ne zaman yeniden sipariş edilmesi, ne kadar sipariş edilmesi ve nerede depolanması gerektiğini bilmeyi gerektirir. PALET LOJİSTİK olarak müşteri talebi doğrultusunda müşterilerimizin envanter yönetimini gerçekleştiriyor ve müşterimizin satış süreçlerine focuslanmasını sağlıyoruz.

Lojistik Maliyetlerin Yönetimi
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin talepleri doğrultusunda depomuzda bulunan ürünlerin günlük lojistik maliyetleri hesaplanmakta ve müşterimize belirttikleri gün dilimlerinde raporlanmaktadır. Bu vesile ile ürünlerin lojistik maliyetlerine göre müşterilerin tedarik zinciri departmanlarının satış aksiyonu alması sağlanmakta ,alınan satış aksiyonu sonrasında firmanın ürün üzerindeki min lojistik maliyeti max devir hızlı ve satış fiyatı üzerinden max satış karlılığına ulaşması sağlanmıştır.

İrsaliye düzenleme
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin talepleri doğrultusunda irsaliye süreçlerini yönetmektedir. İrsaliye süreci ile ilgili e- irsaliye sürecine tabi olan tüm müşterilerin talepleri yerine getirilmektedir.

Analiz Sertifikası Düzenleme
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin depolama sahasına getirmiş olduğu tüm ürünlerin MSDS ve analiz sertifikalarını IT sistemine tanımlamaktadır. Müşterilerinin siparişleri ile ilgili tüm ürünlerin müşteri talebi doğrultusunda analiz sertifikaları basılmakta ve ürünler irsaliye beraberinde ilgili Yurtiçi taşıma aracının personeline teslim edilmektedir.

Adr Etiketleri Düzenleme
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin talepleri doğrultusunda Uluslararası geçirliliği olan Adr etiketlerinin ürün üzerinde eksik olması durumunda gerekli adr etiketinin tamamlanması ve sonrasında depolama alanına kabul edilmesi sürecini sürdürmektedir. Etiketleme süreci ile ilgili müşterilerinin iletmiş olduğu ürün MSDS bilgilerinin TMGD tarafından incelenmesi sonucunda ilgili etiketler tespit edilmekte olup ,onaylanan etiketler ürünlerin ilgili yerlerine yapıştıralarak ürün stok alanına alınmaktadır.

Likit Ürünlerin Ambalajlama Süreçleri
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin talepleri doğrultusunda ISO TANK ile gelen likit ürünlerin IBC ,Dram vb ambalajlara dolum operasyonlarını güçlü ve nitelikli Tedarikçileri yardımıyla gerçekleştirmektedir. Dolum operasyonu ile ilgili müşterinden gelen ürün msds bilgileri göre hareket edilmekte olup , talep edilmesi durumunda sarf malzeme tedarik süreçleri dahil tüm dolum sürecinde eksiksiz olarak hizmet verilmektedir.

Mevzuat Desteği
PALET LOJİSTİK müşterilerinin talebi doğrultusunda Gümrük Mevzuatı (GM ) ;İSG, TMGD ,Çevre ,Ulaştırma Bakanlığı gibi konularda anlık olarak yeniliklerden haberdar edilebilir .Ayrıca özellikle TMGD ve İSG konusunda talep edilmesi durumunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kalite Kontrol
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin belirlediği ürün kalite kontrol kriterleri doğrultusundan ilgili ürünlerin kalite kontrollerini yapmak ve kalite kontrol yapıldığını gösteren etiketler ürünlere yapıştırılmaktadır. Kalite kontrolü yapılan ürünler depo stoklarına alınmaktadır. Kalite kontrolü yapılan ürünler ile ilgili farklı bir alanda talep edilmesi durumunda ürünler depolanabilir veya ürünler müşterilerin ana stoklarına alınabilir .

İade Ürün Kabulü
PALET LOJİSTİK
müşterilerinin belirlediği iade ürün kabul kriterleri doğrultusunda deposuna gelen ürünlerin iade kabul işlemlerini yapmaktadır. İade alınan ürün müşteri talebi ile doğru olarak ana ürün stoğuna yada iade stok alanına alınmaktadır.