Çevre Politikamız

PALET ÇEVRE POLİTİKASI

PALET LOJİSTİK  olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız çevresel bilincin  oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

  • Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
  • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
  • İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartına uygun olarak hareket etmeyi,
  • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi ve kirliliğin önlenmesi için çevre korumaya yönelik uygulamaları azami seviyede tutmayı,
  • Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi

Benimsemiş bir firmayız .